สินค้า

วีดีโอตรวจจับการเคลื่อนไหว

VIDEO MOTION DETECTORS

เป็นตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวในสัญญาณวีดีโอที่มีคุณภาพสูงเพื่อป้องการบุกรุกหรือการเคลื่อนไหวต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ VMD1001ใช้งานสำหรับพื้นที่ในร่มหรือวงแคบหรือควบคุมงานเกี่ยวกับแสงสว่าง DS1-PL ใช้งานสำหรับที่ต้องการประสิทธิภาพสูงใช้สำหรับงานกลางแจ้งหรือวงกว้างเพื่อป้องกันผู้บุกรุก โดยละเว้นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆได้

| VMD 1001 | | VMD 1004 | | DS-1PL | | DS-16 | | DS1-PL-MS PCB |

  | DS-20-OF |

DS LAN for DS1-PL/DS-16 

DS-LAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ DS1-PL หรือ DS16 rack เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่าน Ethernet LAN โดยใช้สาย Cat 5 ในการเชื่อมต่อ โดยเราจะมี DSVMD sofware รวมทั้งสายที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อมาให้ โดยใช้โปรแกรมของ DSVMD เพื่อใช้ในการตั้งค่า IP address ให้กับ DS-LAN ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งค่าผ่านทางพอร์ตอนุกรม ซึ่งจะทำการตั้งค่า IP address เพียงครั้งเดียว
 
| Manual| DSVMD Software | | Cutsheet |

             

DS1-PL Relay Adapter

adapter ตัวนี้คือ breakout ของ DB15 ซึ่งใช้สำหรับต่อด้านหลังของ DS1-PL โดยจะให้ output จาก C relay แต่ละ zone ทั้ง 8 zones จาก DS1-PL โดยหัว connector นี้จะให้ output เป็นแบบ Open Collector TTL โดยเราจะต้องจ่ายไฟเลี้ยง 12VDC ให้กับ adapter ด้วยและ board นี้มี DB-9 สำหรับ RS-232 เพื่อใช้ติดต่อกับ DS1-PL ด้วย

| Manual

             

Multi Screen 16x3 Mini Matrix Duplex Multiplexers
Full DuplexColor Multiplexers ใช้สำหรับกล้องวีดีโออินพุตขนาด 9 และ 16 ช่องตามลำดับ ให้ความคมชัดสูงถึง 720x576 พิกเซลล์ และให้ 2 วีดีโอเอาต์พุตและ 1 มัลติวิว สามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย RS232 ได้

 | MS-9 | | MS-16 | | MTIUDL Software |

             

Remote Keyboard

Remote Keyboard  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อพ่วงกับ MTI-16CD-VMD แบบ16 ช่อง ใช้สำหรับควบคุมระยะไกลผ่านทางพอร์ต RS-232 โดยทำการต่อพ่วงทางด้านหลังของ MTI-16CD-VMD โดย Remote Keyboard นี้จะมีลักษณะเหมือนกับ Keyboard ด้านหน้าของ MTI-16CD-VMD ซึ่ง Remote Keyboard นี้จะมีไฟเลี้ยงในสายของ DB9 อยู่แล้ว หรือจะใช้ไฟขนาด 12VDC ต่อโดยตรงเข้าที่ Remote Keyboard  เลยก็ได้

             
AL-16

Alarm Box เป็นอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับ alarm outputs ของ Multiplexer ซึ่งสามารถตั้งค่า addresses ได้ถึง 256 ค่าบน Multiplexer โดย Alarm Box จะมี master alarm output ออกมาเมื่อมี alarm จาก channels ใดๆเกิดขึ้น

| Manual |

DS-20-OF VMD1001, DS-20-OF VMD1004, DS-20-OF Rack Generic

Rack Frame เหล่านี้ใช้สำหรับใส่ VSI-Pro Max,  VSI-Pro 12/13, RegCom Pro,  Hydra/Regcom ที่เป็นการ์ด โดยสามารถใส่ได้ถึง 16 การ์ด ในแต่ละตัวทำให้สะดวกเมื่อใช้จำนวนมาก  โดย Rack Frame เหล่านี้ใช้มีมาตราฐานขนาด 19” 4 U โดยด้านหลังมี power supply ขนาด 12VDC สำหรับการ์ดแต่ละการ์ด

 

ย้อนกลับ

ตัวแทนจำหน่ายในเอเชีย

บริษัท เอ.วี.อี. ( ประเทศไทย ) จำกัด
147 ซอยอ่อนนุช44, (สามพี่น้องวิลล่า), ถ.สุขุมวิท77แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทรศัพท์: 02-3319364 แฟกซ์: 02-3319365

 Email avesales@avethailand.com