สินค้า

อุปกรณ์แปลงสายนำสัญญาณวีดีโอ

UTP-1500

UTP-1500 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบ passive ซึ่งมันจะใช้สำหรับการส่งสัญญาณวีดีโอ เสียงและสัญญาณควบคุม PTZ หรืออื่นๆ มันสามารถทำให้สัญญาณเดินทางผ่านได้ถึง 3000 ฟุิต(900 เมตร) ในสัญญาณวีดีโอขาวดำและ 2000 ฟุิต(600 เมตร)ในสัญญาณวีดีโอสี โดยใช้สาย CAT5 เป็นสายสัญญาณ

| Manual | | Cutsheet |

UTP 4X1500

UTP 4X1500 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอซึ่งมีที่สำหรับต่อกับกล้องวีดีโอได้ถึง 4 ช่องและมีช่องสำหรับต่อกับสาย RJ45 4 ช่องที่ใช้สำหรับรับส่งข้อมูล

| Installation Manual | | Cutsheet |

UTP 8X1500 

UTP 8X1500 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอซึ่งมีที่สำหรับต่อกับกล้องวีดีโอได้ถึง 8 ช่องและมีช่องสำหรับต่อกับสาย RJ45 8 ช่องที่ใช้สำหรับรับส่งข้อมูล

| Installation Manual | | Cutsheet |

UTP 16X1500

UTP 16X1500 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอซึ่งมีที่สำหรับต่อกับกล้องวีดีโอได้ถึง 16 ช่องและมีช่องสำหรับต่อกับสาย RJ45 16 ช่องที่ใช้สำหรับรับส่งข้อมูล

| Installation Manual | | Cutsheet |

  
   
VECA UTP
 

VECA UTP เป็นอุปกรณ์สำหรับชดเชยสัญญาณวีดีโอที่อ่อนลงเนื่องจากสายโคแอคเชียลที่ยาวเกินไป ซึ่งมันจะมี passive filter สำหรับต่อโดยตรงกับสาย UTP CAT3, 4, 5 หรือ 6 ซึ่ง VECA จะมีสวิทซ์ควบคุมให้เลือกใช้งานอยู่ 2 แบบคือ Enhancing และ Gain

 

| Manual |

   
   

UTP Active Reciever AXRXD

Active Reciever AXR ใช้สำหรับขยายระยะทางของสัญญาณวีดีโอภาพสีให้ได้ยาวถึง 1 กิโลเมตร โดยใช้เชื่อมต่อกับ UTP-1500 โดยใช้สาย CAT 3,4,5,5e,6 UTP ในการเชื่อมต่อ โดยใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 VDC และมี LED สำหรับแสดงสถานะสัญญาณวีดีโอต่ำหรือไม่มีสัญญาณวีดีโอ
| Manual |
   
   

CAT5 Breakout

CAT5 Breakout ใช้สำหรับเป็นตัวรับส่งสัญญาณวีดีโอ,โทรศัพท์และ์สัญญาณจาก LAN ที่มีขนาด 10/100mbs Ethernetผ่านทาง CAT5/5e/6 โดยจะมีช่องสำหรับเสียบสัญญาณวีดีโอสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณจาก LAN และ สัญญาณจาก CAT5/5e/6 โดยจะมีการเชื่อมต่อคือ RJ45 กับ LAN, RJ45 กับสัญญาณโทรศัพท์และ RJ45 กับสัญญาณวีดีโอ

| Manual |

ย้อนกลับ

ตัวแทนจำหน่ายในเอเชีย

บริษัท เอ.วี.อี. ( ประเทศไทย ) จำกัด
147 ซอยอ่อนนุช44, (สามพี่น้องวิลล่า), ถ.สุขุมวิท77แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทรศัพท์: 02-3319364 แฟกซ์: 02-3319365

 Email avesales@avethailand.com