สินค้า

ระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เสริม

PiPc

PiPc คือตัวอุปกรณ์ที่แสดงภาพซ้อนภาพผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับระบบความปลอดภัยที่สามารถใ่่ส่จอภาพเล็กในจอภาพใหญ่ได้และ สามารถสลับสับเปลียน ระหว่างจอภาพเล็กและจอภาพใหญ่ได้ PIPc มีปุ่มด้านหน้าที่ใช้งานได้ง่ายและสามารถเปิดหรือปิดการใส่จอภาพเล็กในจอภาพใหญ่ได้  และสามารถใส่จอภาพเล็ก หรือ swapping ภาพเล็กกับภาพใหญ่ให้เต็มจอโดยอัตโนมัต

DTT - Time/Date/Titler

DTT เป็นอุปกรณ์แสดง วันที่ เวลาและตัวอักษร มีขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถเลื่อนตำแหน่งที่แสดงให้เลื่อนขึ้นลงได้

VECA
VECA เป็นอุปกรณ์สำหรับชดเชยสัญญาณวิดีโอในกรณีที่สายสัญญาณยาวมากๆ โดยมีสวิตช์ควบคุมให้เลือกใช้งาน 2 แบบคือ Enhancing และ Gain
| Manual |
            
Premade Cable Adapter

Premade Cable Adapter ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นตัวแยกแหล่งจ่ายไฟขนาด 12VDC โดยมี 4 ช่องแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งแต่ละช่องจะมี LED แสดงสถานะการใช้งานและ Premade Cable Adapter จะมีฟิวเพื่อป้องกันกระแสเกินและ LED แสดงสถานะ

| Cutsheet |

   
VDA401

VDA401 เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณวิดีโอ โดยมีวีดีโอขาเข้า 1 ทางและ วีดีโอขาออก 4 ทางซึ่งมีโหลด 75 โอห์ม

| Manual |

  
   
TDCT-Pro

TDCT-Pro เป็นตัวอุปกรณ์แสดง เวลา วันที่ ตัวอักษรและข้อความ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีลักษณะหน้าตาและการทำงานเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของ TDCT(TDCT-T, mTDCT, TDCT-60, TDCT-Military, MTDCT, STDCT, mSTDCT, and mSVTDCT) ซึ่งจะมีลักษณะหน้าตาและการทำงานดังนี้

| Manual | | Software download | | Software manual |

 
i-Checked เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดขาออกหรือร้านขายสินค้าที่มีการขายเครื่องดื่มที่ประกอบไปด้วยแอลกอฮอลล์หรือบุหรี่ให้แก่กลุ่มคนที่ไม่รู้จักหรือการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันหรือการสั่งซื้อหรือขายปืนหรือระเบิดให้กับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ไม่สมควรมีไว้ครอบครองเพื่อป้องกันเรื่องต่างๆที่เป็นภัยกับพนักงานในกรณีทีีต้องตรวจสอบความเหมาะสมของอายุด้วยการตรวจบัตรประชาชน
Alarm Output / Alarm I/O
Alarm Output เป็นอุปกรณ์ที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับ alarm outputs ของ MTI Multiplexer หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ RS-232 หรือ RS-485 ส่วน Alarm I/O ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับ alarm outputs ของ MTI Multiplexer หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ RS-232 และ inputs จากอุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง Optically Isolated และ Address สามารถตั้งค่าได้ถึง 256 ตัวใน 1 พอร์ตอนุกรม โดย Alarm Box จะมี alarm output หลักที่จะแสดงผลทุกครั้งเมื่อมี สัญญาณ active ในแต่ละช่องซึ่งมี 12-VDC 3 output ,5-VDC 1 output และมีไฟ LED แสดงสถานะ

| Manual |

  
   
RS-232 to RS-485 Adapter 
RS-232 to RS-485 Adapter เป็นอุปกรณ์แปลงการสื่อสารระหว่าง RS-232 และ RS-422 ซึ่งมีการเชื่อมต่อ 4 สายหรือระหว่าง RS-232 และ RS-485 ซึ่งมีการเชื่อมต่อ 2 สายโดยใช้ผ่านทาง RTS และสามารถเลือกเป็น DTR หรือ DSR ได้โดยการเซ็ตที่ jumper ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มีพอร์ตอนุกรมที่เป็นมาตราฐานที่สามารถใช้งานได้กับ Regcom, Networker, Vnetworker หรือ DSVMD software

| Manual |

            
USB to RS-232/RS-485 Adapter
อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับแปลงการสื่อสารระหว่างUSB 1.0 – 2.0 และ RS-232 หรือ RS-422 หรือ RS-485 ซึ่งมี driver ที่ใช้สัญญาณ RTS ในการควบคุมการส่งข้อมูลของ RS-232 อุปกรณ์ตัวนี้มีพอร์ต USB ที่เป็นมาตราฐานที่สามารถใช้งานได้กับ Regcom, Networker, Vnetworker หรือ DSVMD software
 

| Manual |

     
2PSWT (2-Position Switcher)

2PSWT คือ switcher ที่มี 2 ตำแหน่งการ sequencing ภาพและ homing ซึ่งด้านหน้าจะมีสวิทช์ควบคุมการทำงานอัตโนมัตของการ sequencing และ homing ของภาพ ซึ่งจะมีช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้า 2 ช่องและมี dwell ที่ใช้ปรับเวลาการ sequencing ของภาพได้ 0.2 วินาที ถึง 60 วินาที

| Manual |

  
         
4PSWT (4-Position Switcher)

4PSWT คือ switcher ที่มี 4 ตำแหน่งควบคุมการ sequencing, bypassing และ homing ของภาพ ซึ่งด้านหน้าจะมีสวิทช์ควบคุมการทำงานอัตโนมัตของการ sequencing, bypassing และ homing ของภาพ ซึ่งจะมี ช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้า 4 ช่อง และมี dwell ที่ใช้ปรับเวลาการ sequencing ของภาพได้ 0.2 วินาที ถึง 60 วินาที

| Manual |

  
   
4PSWT-RS (RS-232 Controlled Switcher)

4PSWT-RS คือ switcher ที่มี 4 ตำแหน่งควบคุมการ sequencing, bypassing และ homing ของภาพ ซึ่งด้านหน้าจะมีสวิทช์ควบคุมการทำงานอัตโนมัตของการ sequencing, bypassing และ homing ของภาพ ซึ่งจะมีช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้า 4 ช่อง และมี dwell ที่ใช้ปรับเวลาการ sequencing ของภาพได้ 0.2 วินาที ถึง 60 วินาที และสามารถควบคุมการทำงานผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232

| Manual |

 
8PSWT (8-Position Switcher)
8PSWT คือ switcher ที่มี 8 ตำแหน่งควบคุมการ sequencing, bypassing และ homing ของภาพ ซึ่งด้านหน้าจะมีสวิทช์ควบคุมการทำงานอัตโนมัตของการ sequencing, bypassing และ homing ของภาพ ซึ่งจะมีช่องสัญญาณวิดีโอขาเข้า 8 ช่อง และมี dwell ที่ใช้ปรับเวลาการ sequencing ของภาพได้ 0.2 วินาที ถึง 60 วินาที

| Manual |

   
4PSWT(RS)-PCB Cascadable Nx1 / DS-20-OF 4PSWT Rack

4PSWT-RS คือ switcher ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ถึง 16 การ์ดใน DS-20-OF 1 ชุดโดยให้ video switcher ได้สูงสุด 64x1 video โดยปัจจุบันสามารถรองรับได้ถึง 32x1 แต่สามารถขยายได้ถึง 256x1 กล้อง เราสามารถต่อ alarm input ของ 4PSWT แต่ละตัวได้หรือ 4PSWT-RS สามารถควบคุมผ่าน RS-232 ได้

| Manual |

             

Multi Screen 16x3 Mini Matrix Duplex Multiplexers
Full DuplexColor Multiplexers ใช้สำหรับกล้องวีดีโออินพุตขนาด 9 และ 16 ช่องตามลำดับ ให้ความคมชัดสูงถึง 720x576 พิกเซลล์ และให้ 2 วีดีโอเอาต์พุตและ 1 มัลติวิว สามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย RS232 ได้

 | MS-9 | | MS-16 | | MTIUDL Software |

DS-20-OF DTT, DS-20-OF VDA401

Rack Frame เหล่านี้ใช้สำหรับใส่ VSI-Pro Max,  VSI-Pro 12/13, RegCom Pro,  Hydra/Regcom ที่เป็นการ์ด โดยสามารถใส่ได้ถึง 16 การ์ด ในแต่ละตัวทำให้สะดวกเมื่อใช้จำนวนมาก  โดย Rack Frame เหล่านี้ใช้มีมาตราฐานขนาด 19” 4 U โดยด้านหลังมี power supply ขนาด 12VDC สำหรับการ์ดแต่ละการ์ด

 

ย้อนกลับ

ตัวแทนจำหน่ายในเอเชีย

บริษัท เอ.วี.อี. ( ประเทศไทย ) จำกัด
147 ซอยอ่อนนุช44, (สามพี่น้องวิลล่า), ถ.สุขุมวิท77แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กทม. 10250

โทรศัพท์: 02-3319364 แฟกซ์: 02-3319365

 Email avesales@avethailand.com